ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΤΟ ΤΕΞΑΣ-οι Τέξανοι θα προτιμούσαν να μηνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρά να δωσουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση {DNT ΔΙΕΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ}περισσότερη εξουσία πάνω τους-ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ[DNT] ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΩΡΑ

Συνέχεια